Press Blog

Primary tabs


Zinneke Trophy 2015

2015-09-08 07:45:42
de vzw Zinneke Brussels organiseert op zaterdag 3 oktober de "Zinneke Trophy", een internationale roeiregatta tussen Bantry sloepen, aangevuld met proeven van de Atlantic Challenge, als de slalom zonder roer, de Captain's gig, of nog de Captain's daughter. Het event gaat door op 3/10 aan de Brussels Royal Yacht Club, Vilvoordelaan 1 te 1000 BRussel, en dit tussen 14:00 en 18:30. Daarna zal er een drink en fiesta zijn in het Clubhouse. Voor de buitenlandse gasten zal er zondag een wandeing in het stadscentrum worden georganiseerd met cursus "Brussels". Het is de bedoeling van de Zinneke Trophy een jaarlijke gebeurtenis te maken.

Zinneke op het podium tijdens de Slag om Gent

2015-08-30 08:11:57

Zinneke eindigde op de 3e plaats van het podium tijdens de Slag om Gent, een roeiwedstrijd die georganiseerd wordt door het team van de Carolus Quinto en die dit jaar aan haar 13e editie was.

Daar de Carolus nog maar over 8 riemen beschikt werd onder gelijke bemanning gevaren, maar de Gentenaren waren duidelijk sterker op hun eigen terrein.

We hebben het 12km lange parcours gevaren in 1h49 minutem, ttz met een gemiddelde snelheid van 6,44 Km/uur. Om de Carolus boys op hun eigen terrein te verslaan zullen we onze techniek nog moeten verbeteren !

De Schepen van feestelijkheden heeft ons hartelijk verwelkomd en afspraak werd genomen voor de 14e editie volgend jaar.

Row After Work

2015-08-17 11:52:22
Sedert begin mei organiseert Zinneke Brussels gratis roeisessies op het kanaal. Het princiepe is geïnteresseerden het mogelijk te maken het roeien te ontdekken na hun werk. In functie van het weer worden aldus Vilvoorde of het Stadscenttum aangedaan, tot grote bewondering van de omstaanders op de kaaien. Deze activiteiten vinden plaats donderdags om 18u aan de BRYC en kennen een groeiend succes. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat andere roeidagen zullen worden georganiseerd vanaf september.

CERA Bank steunt Zinneke

2015-07-14 08:16:28

De cooperatieve bankorganisatie CERA heeft besloten Zinneke Brussels te steunen teneinde jongeren toe te laten in volle veiligheid met de boot te kunnen varen. Zo kon dankzij deze steun een deel van de veiligheidsuitrusting gefinancierd worden.

In naam van de jongeren die er zullen genieten : VAN HARTE DANK !

Bantry sloepen wereldwijd

2016-07-03 09:54:40

Zinneke Brussels heeft het initiatief genomen alle tot hiertoe gebouwde Bantry Bay sloepen in kaart te brengen. Er ontbreken ons nog een paar foto's, maar we het resultaat is reeds indrukwekkend. Ontbrekende foto's zijn welkom. Om de 'World Register of Bantry Gigs' te raadplegen, klik hier

Zinneke voor het eerst onder zeil

2015-04-19 09:57:58
Zinneke kende zijn eerste week onder zeil van 10 tem 17 april 2015 te Kortgene op het Veerse Meer. Onder een stralende zon ontdekte een team Brusselse Seascouts van het 75e het genot met een Bantry sloep te varen. Na een korte theoretische inleiding en een morgen aan de roeiriemen werden fok, grootzeil en bezaan gehesen en gleed de boot met elegantie over het water. Haar lengte, felle kleuren en haar emmergetuigde zeilen trokken snel de aandacht van de omliggende zeiljachten en paparazzi's op de kades. Na een paar eerste testwendingen vond de bemanning snel haar ritme en begreep ze dat de boot teamwerk, discipline en feilloze coordinatie vergt. Naast Laetitia de Viron, die vorig jaar deelnam aan de Atlantic Challenge in de Morbihan, konden verschillende kwartiermeesters (skippers) de boot in handen nemen en vond de bemanning snel haar geliefkoosde posten. 'S avonds vonden presentaties plaats over de geschiedenis van de boot, de International Atlantic Challenge, evenals spontane debriefings. Na een week zeilen was het enthousiasme unaniem en kunnen we ervan uitgaan dat verschillende deelnemers eveneens deel zullen uitmaken van het team dat Brussel zal vertegenwoordigen op de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Oprichting van de vzw Zinneke Brussels

2015-02-22 01:07:53

Op 21 februari 2015 werd de vzw Zinneke Brussels officieel opgericht. Statutair heeft de vereniging als hoofddoelen, over alle grenzen van levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur en gender heen:

  • Het beheer en onderhoud van de Brusselse Bantry Bay sloep “Zinneke”, evenals elke andere boot die haar toelaat haar maatschappelijke actie te verwezenlijken;
  • De organisatie van sportieve, culturele en sociale activiteiten;
  • De ontplooiing van jongeren bevorderen via het aanleren van navigatie;
  • Een sociale werking te ontwikkelen rondom haar projecten;
  • Deelnemen aan nationale en internationale nautische activiteiten en wedstrijden;
  • de nodige vormingen organiseren.

Haar eerste roeping is jongeren toegang te verlenen tot het zeilen en het roeien, maar andere gebruikers kunnen eveneens op haar beroep doen : roeiers, senioren, organisaties die een teambuilding willen organiseren, socio-culturele happenings, enz...

Philippe Schwarzenberger, voorzitter van de vereniging, heeft als hoofdobjectief met een Brussels team deel te nemen aan de International Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken. Het zal niet evident zijn tegen dan een competitief team gevormd te krijgen en de verplaatsing naar Denemarken te financieren, maar waar een wil is, is ook een weg !

Met dit objectief voor ogen is begin april een eerste zeilstage voorzien op het Veerse Meer, zal Zinneke deelnemen aan de 'Semaine du Golfe' in Bretagne medio mei, aan Oostende Voor Anker, aan de 'Pardon de Marchienne'in september en zal een internationale roeiwedstrijd worden georganiseerd te Brussel op 3 oktober.

De vereniging heeft o.m. als eigenschap dat zowel de gebruikers, het steuncomité als ervaren zeilers in haar schoot vertegenwoordigd zijn. Zo hebben onder meer de 3 Brusselse Sea Scouts Eenheden en de Brusselse afdeling van het Koninklijk Korps van de Marinekadetten bij rechte hun plaats in de Algemene Vergadering indien ze dit wensen. Andere verenigingen die actief zijn op sportief gebied, jongerenwerking of socio-culturele verenigingen kunnen eveneens lid worden.

Het Maritiem Atelier, dat in 2014 de Bantry Bay sloep 'Zinneke' bouwde, heeft de boot officieel aan de nieuwe vereniging Zinneke Brussels toevertrouwd.

Pardon de Marchienne 2015

2015-01-31 03:04:28

Onze Brusselse Bantry sloep "Zinneke" zal dit jaar de eer hebben de "Fakkel van de Vriendschap" te voeren tijdens de jaarlijkse plechtigheid "Le Pardon de Marchienne" op 26 september 2015.

De vzw in vorming Zinneke.Brussels en de vzw Maritiem Atelier danken de organisatoren voor de eer die hierbij aan onze boot betuigd wordt.

Zinneke in de Morbihan

2015-01-24 01:05:47

ZINNEKE zal deelnemen aan de 8e editie van de  'Semaine du Golfe', een groots nautisch evenement, dat meer dan 500 klassieke schepen bijeenbrengt in de Bretoense 'Golfe du Morbihan'. Het event vindt plaats van 11 tot en met 17 mei 2015 en zal geografisch gespreid zijn over 17 gemeenten.

Naast een belangrijke flottille Bantry sloepen, klassieke jachten, houten zeilboten en traditionele vissersboten zijn er eveneens een 25-tal 'Tall Ships' aangekondigd.

Voor bijkomende info : www.semainedugolfe.com

WIJ ZOEKEN ENTHOESIASTE DEELNEMERS EN EEN ZWARE 4X4 OM DE BOOT TE TREKKEN. contact: nicolas@joschko.be

 

Een logo voor Zinneke

2015-01-24 10:26:27

Zinneke heeft haar eigen logo ! Het symboliseert de Bantry Bay sloep onder zeil in voordewindse koers, maar onderlijnt eveneens het roeikarakter. De rode tekst symboliseert de hoofdkleur van de romp.

Dit logo zal tevens het logo worden van de  vzw "Zinneke.Brussels".

Pages