De Koning Boudewijnstichting steunt Zinneke Brussels

02 May 2016

Primary tabs


De Koning Boudewijnstichting heeft besloten onze actie te ondersteunen via de financiering van de aankoop van onze tweede Bantry sloep "Uilenspiegel" ter hoogte van 50%.
Hierdoor zullen we onze actie om kansarme Brusselse jongeren toegang te verstrekken tot het roeien en het zeilen, aanzienlijk kunnen boosten.
In naam van alle jongeren die de boot zullen kunnen gebruiken : onze oprechte dank !

picture field 1: