Row After Work

17 Aug 2015

Primary tabs


Sedert begin mei organiseert Zinneke Brussels gratis roeisessies op het kanaal. Het princiepe is geïnteresseerden het mogelijk te maken het roeien te ontdekken na hun werk. In functie van het weer worden aldus Vilvoorde of het Stadscenttum aangedaan, tot grote bewondering van de omstaanders op de kaaien.
Deze activiteiten vinden plaats donderdags om 18u aan de BRYC en kennen een groeiend succes. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat andere roeidagen zullen worden georganiseerd vanaf september.

picture field 1: