Internationaal foto archief van Bantry Sloepen

01 Nov 2016

Primary tabs


Zinneke Brussels nam het initiatief een wereldwijde foto databank op internet te ontwikkelen : het International Bantry Gig Photi Repositary. We stelden inderdaad vast dat de beschikbare foto's van 30 jaar Bantry activiteit enorm versnipperd is en we wilden niet dat die informatie verloren ging.

Een eeste deel van foto's van de verschillende boten en een aantal bijeenkomsten werd reeds online beschikbaar gemaakt, maar de bedoeling is dat het archief als een 'Wiki' wordt vervolledigd door de verschillende verenigingen die sloepen hebben enerzijds en de Atlantic Challenge Trustees anderzijds.

Enjoy !

picture field 1: