Yole Youth Exchange

17 Aug 2017

Primary tabs


In het raam van een internationale uitwisseling organiseerde Zinneke Brussels, in samenwerking met de MJC van het Franse St Julien des Villas (Troyes) een eerste 'Yole Youth Exchange'.

Het objectief was een grensoverschrijdende kennisuitwisseling te bewerkstelligen tussen jongeren uit beide landen. Naast de Bantry sloepen "Audouce" (Troyes) en "Zinneke" (Brussel), stelde het Maritiem Atelier het 11 meter lange jacht "Javelot" ter beschikking als veiligheidsboot.

Naast navigatie op zee namen de jongeren deel aan een aantal werkgroepen mbt VHF, specifieke technieken, knopenwerk, logboek en zeemansliederen. Ook werden het pas gerenoveerde schoolschip "Mercator" et het historisch centrum van Brugge bezocht.

Onze dank aan de Europese Gemeenschap, die de uitwisseling financieel ondersteunde, de RYCO voor de havenfaciliteiten, en het Maritiem Atelier voor de terbeschikkingstelling van de Javelot.

picture field 1: